CESKY ENGLISH

Flora

Stanice Flora se nachází na pomezí Vinohradů a Žižkova, v blízkosti Olšanských hřbitovů. Název stanice je odvozen od blízkého Paláce Flora, jehož jméno bylo zase inspirováno někdejším vyhlášeným květinářstvím. Dnes je však s tímto názvem spíše spjato obchodní centrum Atrium Flora (dříve též nazývané Palác Flora), které se nachází přímo nad stanicí metra a které je od roku 2003 propojeno s jejím vestibulem. Stanice se nachází na druhém úseku linky A, zprovozněna byla v roce 1980. Její jediný vestibul má více výstupů na povrch, jež jsou lokalizovány v blízkosti křižovatky ulic Vinohradská a Jičínská.

Stanici navrhovala architektka Miroslava Derynková. Je podobná ostatním stanicím linky A, tedy ražená a trojlodní. Dlažba je z kozárovické žuly a pilíře jsou obloženy jugoslávským mramorem, ve vestibulu je na obklad stěn použit béžový mramor. Jako u ostatních stanic starého áčka je samotná stanice obložena eloxovaným hliníkem, dominantní barvou je bordeaux, dále pak klasická champagne (obr. 1). Stejně jako u Želivského zde nedošlo k velkým úpravám, stanice si proto uchovala svou autenticitu. Eskalátorový tunel je stále vyzdoben v původních barvách, které odpovídají barvám stanice (obr. 5), a zabudované osvětlení bylo ponecháno a stále plní svůj účel (obr. 3).

V podchodu vestibulu se nacházejí reliéfy s názvem Rostlinné motivy od Petra Svobody (obr. 6, 7), jež odkazují ke jménu stanice. Na povrchu jsme dříve rovněž mohli pozorovat bronzové sousoší Rodina (obr. 8), znázorňující tříčlennou rodinu, které vytvářel Vladimír Navrátil, a po jeho smrti práci převzal Bohumil Teplý. Při výstavbě obchodního centra Atrium Flora bylo však sousoší přemístěno k autobusovému terminálu u Depa Hostivař, kde je můžeme nalézt dodnes.

Obr. 1. Obklad z eloxovaného hliníku
Obr. 2. Nástupiště stanice
Obr. 3. Zabudované osvětlení
Obr. 4. Centrální část stanice
Obr. 5. Eskalátorový tunel v původní podobě
Obr. 6. Petr Svoboda: Rostlinné motivy
Obr. 7. Petr Svoboda: Rostlinné motivy
Obr. 8. V. Navrátil, B. Teplý: Rodina (Depo Hostivař)

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Flora. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/FL/FL.htm
  3. Flora (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Flora_(stanice_metra)
  4. Rodina / Family, Praha - Strasnice, CZ. Waymarking.com [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.waymarking.com/waymarks/WMDN2R_Rodina_Family_Praha_Strasnice_CZ