CESKY ENGLISH

Hradčanská

Obr. 1.
Nápis za kolejištěm
Obr. 2.
Eloxovaný hliník
Obr. 3.
Pilíře obložené bílým mramorem
Obr. 4.
Centrální loď stanice
Obr. 5.
Nový eskalátor
Obr. 6.
Stěna obložená opukou
Obr. 7.
Jiří Prádler: reliéf s korunou
Obr. 8. Slavoj Nejdl: reliéf odkazující na Vratislava
(zdroj: metro.angrenost.cz)
Obr. 9.
Slavoj Nejdl: reliéf rukou 1
Obr. 10.
Slavoj Nejdl: reliéf rukou 2
Obr. 11.
Slavoj Nejdl: reliéf státního znaku
Obr. 12.
Slavoj Nejdl: socialistické heslo
Obr. 13.
Výstup z Hradčanské stanice od Patrika Kotase
Obr. 14. Výstup ze stanice Canary Wharf
v Londýně (zdroj: travel.sygic.com)

Stanice Hradčanská se nachází na prvním úseku linky A, zprovozněném v roce 1978, konkrétně v Dejvicích v ulici Milady Horákové. Původně se stanice měla jmenovat Obránců míru, což byl tehdejší název zmíněné ulice. Má pouze jeden vestibul, který je v současné době propojen s vlakovou stanicí Praha-Dejvice. Jak současný název stanice napovídá, Hradčanská je lokalizována v blízkosti Hradčan, čemuž odpovídá i umělecké pojetí stanice.

Hradčanskou navrhovali architekti Jaroslav Meyer, Josef Karlík a Jaroslav Kales. Jedná se o klasickou starou áčkovou stanici, tedy o raženou trojlodní stanici, obloženou eloxovaným hliníkem. Hliníkové výlisky mají zde odstíny žluté, oranžové a champagne (obr. 1, 2). Pilíře i podlaha jsou obloženy mramorem (obr. 3). Původní osvětlení zachováno nebylo (obr. 4), eskalátory jsou stříbrné (obr. 5). Nejnovější výstupy z metra z roku 2010 jsou dílem architekta Patrika Kotase (obr. 13), jejich autorství je však nanejvýš pochybné, neboť výstupy se velice nápadně podobají výstupům z londýnské stanice metra Canary Wharf (obr. 14).

Z uměleckého hlediska byla Hradčanská pojata tématicky, motivem se stali čeští králové. Veškerá umělecká díla jsou reliéfního typu, můžeme je nalézt na stěnách vestibulu, obložených opukou (obr. 6). Nachází se zde větrací mříž s reliéfem koruny od Jiřího Prádlera (obr. 7) a dříve jsme zde mohli spatřit i reliéf od Slavoje Nejdla, odkazující na korunovaci prvního českého krále Vratislava (obr. 8), který je dnes pravděpodobně skryt za prostorami prodejen. Ve vestibulu stanice Hradčanská se nicméně nalézá i umění připomínající moderní historii. Konkrétně se jedná o stěnu, na níž Slavoj Nejdl vytvořil dva reliéfy rukou, které mají být symbolem bolševické revoluce (obr. 9, 10), dále pak reliéf českého státního znaku na pavéze (obr. 11) a v neposlední řadě nápis „Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu“ (obr. 12). Současný stav umělecké výzdoby stanice je tedy jasným důkazem toho, že záměrem odstraňování uměleckých děl a nedbalého zacházení s nimi nebylo skrýt komunistickou ideologii, nýbrž dát vestibulům stanic komerční náplň.

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Hradčanská. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/HR/HR.htm
  3. Hradčanská. Prague Metro [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://metro.angrenost.cz/a/hr.php
  4. GEBRIAN, Adam. Canary Wharf – Stopa českých architektů v londýnském finančním centru. In: Gebrian versus [internetový pořad]. Stream.cz, 19. 6. 2015. Dostupné z: https://www.stream.cz/gebrianvs/10017518-canary-wharf-stopa-ceskych-architektu-v-londynskem-financnim-centru