CESKY ENGLISH

Jiřího z Poděbrad

Stanice Jiřího z Poděbrad je lokalizována na Vinohradech poblíž Žižkovského vysílače, konkrétně pod náměstím Jiřího z Poděbrad. Původně se uvažovalo o zkráceném názvu stanice Jiřího náměstí. Stanice je součástí druhého úseku linky A, který byl zprovozněn roku 1980. Jako většina áčkových stanic má pouze jeden vestibul, který vyúsťuje na povrch na vícero místech v okolí zmíněného náměstí.

Jedná se o stanici raženou a trojlodní, architektonické pojetí měla na starosti Anna Hübschmannová. Pilíře jsou obloženy béžovým jugoslávským mramorem, jako dlažba je použita mrákotínská žula. Vestibul je též obložen jugoslávským mramorem a podlaha je z kozárovické žuly. Prostory samotné stanice mají obklad v podobě klasického eloxovaného hliníku (obr. 1), dominantní barvou stanice je modrozelená, dále je pak použita klasická champagne. Na Jiřího z Poděbrad můžeme najít původní vzhled eskalátorového tunelu, nicméně zabudované osvětlení stanice, byť se nachází na svém místě, již neslouží svému účelu (obr. 2).

Stejně jako spousta dalších pražských stanic je i tato pojednána tématicky, konkrétně odkazuje na období středověku. V podchodu můžeme nalézt kamenný reliéf Jiří z Poděbrad od Jiřího Duška (obr. 4) a reliéfní stěny od Lubomíra Šilara, připomínající období husitství, které jsou v současné době obohaceny o graffiti (obr. 5, 6, 7). Na povrchu se u stanice nachází fontána od Petra Šedivého (obr. 8), jejíž název Sjednocená Evropa rovněž odkazuje na krále Jiřího z Poděbrad.

Obr. 1. Eloxovaný hliník
Obr. 2. Nefunkční původní osvětlení
Obr. 3. Graffiti na eskalátoru
Obr. 4. Jiří Dušek: Jiří z Poděbrad
Obr. 5. Lubomír Šilar: keramické reliéfy
Obr. 6. Lubomír Šilar: keramické reliéfy
Obr. 7. Lubomír Šilar: keramické reliéfy
Obr. 8. Petr Šedivý: Sjednocená Evropa

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Jiřího z Poděbrad. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/JP/JP.htm
  3. Sjednocená Evropa. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/fontana-sjednocena-evropa