CESKY ENGLISH

Malostranská

Stanice Malostranská se nachází na Malé Straně, konkrétně v její části zvané Klárov. Je součástí prvního úseku linky A, jenž byl pro cestující otevřen roku 1978. Z estetického hlediska se jedná o stanici velice zajímavou, a to jak díky instalaci mnohých uměleckých děl, tak díky jejímu jedinému vestibulu, který je velice vkusně propojen s místní zahradou.

Na podobě stanice se podíleli architekti Zdeněk Drobný a Otakar Kučera. Prostory samotné stanice jsou velice podobné zbytku linky A – jedná se o stanici raženou, trojlodní, pilíře jsou obloženy světlým mramorem (obr. 4) a na stěny byl použit obklad v podobě výlisků z eloxovaného hliníku v barvě champagne a tří různých odstínů zelené (obr. 1, 2, 3). Eskalátory jsou stříbrné, osvětlení už není původní. Naopak vestibul je na této stanici velice unikátní. Je totiž propojen s blízkou zahradou a dojmu jednoty vnějšího a vnitřního prostoru napomáhá i umístění kopií barokních soch od Bernarda Brauna a Antonína Brauna, jež můžeme najít jak v zahradě (obr. 6, 7), tak i ve vestibulu (obr. 8) a replika sochy Naděje se nachází dokonce přímo nad horním koncem eskalátorů (obr. 9). Některé sochy jsou též zabudovány přímo ve zdi vestibulu, která je obložena tmavým kamenem (obr. 10).

Kromě zmíněných replik se v blízkosti stanice nachází další umělecká díla, z nichž nejmarkantnější jsou kovové mříže, kterých se zde nachází celkem pět. Konkrétně se jedná o trojdílnou mříž u vstupu do stanice od Jana Smrže (obr. 11), mříž u vstupu do zahrady od Vojtěcha Kobylky a Eduarda Řepky, mříž u vstupu do Vajdštejnské jízdárny, pocházející z dílny Jaromíra Brudhause, a dvě mříže v zahradě od Zbyňka Runczika. Dále můžeme v zahradě pozorovat kašnu od Zdeňka Drobného a Ladislava Jiránka (obr. 12) a přímo u stanice se nachází pítko od Miroslava Vystrčila (obr. 13) a nárožní patník od Lubomíra Růžičky (obr. 14).

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Hliníkové výlisky
Obr. 3. Nástupiště
Obr. 4. Pilíře obložené mramorem
Obr. 5. Zadní stěna stanice
Obr. 6. Kopie barokní sochy
Obr. 7. Kopie barokní sochy
Obr. 8. Kopie barokní sochy
Obr. 9. Kopie sochy Naděje nad stanicí
Obr. 10. Kopie soch ve vestibulu
Obr. 11. Jan Smrž: kovová mříž
Obr. 12. Z. Drobný, L. Jiránek: fontána
Obr. 13. Miroslav Vystrčil: pítko
Obr. 14. Lubomír Růžička: nárožní patník

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Malostranská. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/MA/MA.htm
  3. HORÁK, Ondřej. Umění v metru. In: um! [internetový pořad]. Stream.cz, 24. 6. 2016. Dostupné z: https://www.stream.cz/um/10011041-umeni-v-metru
  4. Malostranská. Praha magica [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://praga-magica.blog.cz/1404/malostranska