CESKY ENGLISH

Můstek (A)

Obr. 1. Žlutý hliník s atypickými champagne pásy
Obr. 2. Středověký „můstek“
Obr. 3. L. Dydek, F. Bílek: nástěnná plastika
Obr. 4. L. Dydek, F. Bílek: nástěnná plastika
Obr. 5. Josef Buňka: panel A
Obr. 6. Josef Buňka: panel B
Obr. 7. Josef Buňka: panel C
Obr. 8. Graffiti na dveřích
Obr. 9. Pamětní deska

Stanice Můstek se nachází ve spodní části Václavského náměstí, z linky A je zde možno přestoupit na na linku B. Stanice linky A, jež je součástí prvního úseku této linky, byla otevřena v roce 1978, stanice linky B přibyla až od sedm let později. Zatímco béčková stanice disponuje pouze jedním vestibulem, jenž vyúsťuje na povrch na Jungmannově náměstí, stanice na lince A má vestibuly hned dva – první obsluhuje prostřední část Václavského náměstí a druhý se nachází ve spodní části náměstí, poblíž původního „můstku“, který překonával někdejší hradní příkop a po němž nese stanice svůj název.

Stanice linky A, navržená architekty Jarmilem Srpou, Robinem Hanusem a Zdeňkem Volmanem, se značně podobá ostatním starým stanicím na této lince – je ražená, trojlodní a její obklad tvoří výlisky z eloxovaného hliníku. Nicméně zde můžeme pozorovat detaily, kterými se Můstek od ostatních stanic liší. Vodorovný hliníkový pás za kolejištěm v odstínech žluté je v místech názvu stanice přerušen vertikálními pruhy, které mají klasickou champagne barvu (obr. 1), dále zde nenacházíme klasické pilíře, nýbrž sloupy, a v neposlední řadě se stanice Můstek odlišuje svou špatnou průchodností, neboť díky bariérám v centrální části v podobě přestupních chodeb, výtahů, schodů a místnosti dozorčího stanice jsou davy lidí nuceny pro průchod stanicí použít nástupiště namísto těžko průchozí centrální lodě. Můstek je také jedinou „klasickou“ áčkovou stanicí, která vyúsťuje na povrch hned ve dvou vestibulech (nepočítáme-li atypickou stanici Dejvická). Ve stanici již nenajdeme původní zabudované osvětlení ani původní eskalátory.

Asi nejvýznamnějším a také nejstarším prvkem nejen v této stanici, ale v celém pražském metru je archeologický nález „můstku“ (obr. 2), který byl součástí původního opevnění Starého Města a jehož umístění v metru je výsledkem restaurátorské práce Aloisie Viškovské, Václava Hlavatého, Miroslava Vajchra a Josefa Vitvara. V tomto vestibulu se také dříve nacházela skleněná reliéfní stěna od Stanislava Kostky. Do vestibulu na Václavském náměstí byly zase umístěny dvě nástěnné plastiky od Ladislava Dydka a Františka Bílka (obr. 3, 4), které zde zůstaly dodnes. V témž vestibulu se rovněž nacházejí tři hliníkové panely na stěnách od Josefa Buňky (obr. 5, 6, 7), v každém z nichž figuruje jedno písmeno abecedy (A, B, C). Původně se zde nacházel ještě jeden panel s písmenem D, ten však dnes již ve vestibulu nenajdeme.

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Můstek A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/MSA/MSA.htm
  3. BURDA, Vladimír. Pražský podchod. Výtvarná práce. 1968, 16(22-23), 1, 12. Dostupné z: http://www.zdeneksykora.cz/?s=166