CESKY ENGLISH

Muzeum (A)

Stanice Muzeum se nachází pod Václavským náměstím, poblíž budovy Národního muzea. Jedná se o stanici přestupní, z linky A je umožněn přestup na linku C. Stanice linky C zde byla otevřena již v roce 1974, první úsek linky A byl přistavěn až roku 1978. Najdeme zde pouze jeden vestibul, jež slouží pro obě dvě linky, a přestup mezi linkami je umožněn pomocí přestupní chodby.

Áčková stanice, jejíž architektonická podoba je dílem Jana Reitermana a Jaroslava Otruby, je jako většina stanic na této lince ražená a trojlodní. Jedinou změnou v klasickém designu je fakt, že eskalátorový tunel umístěný v podélném směru centrální části stanice vede na přestup, zatímco výstup do vestibulu je řešen pomocí boční chodby, díky které je strop na nástupišti v místě schodů snížen. Jako u většiny stanic na lince A byly původní eskalátory již vyměněny za stříbrné. Původní zabudované bylo rovněž odstraněno, a to při rekonstrukci stanice na jaře 2018 (obr. 3). Je však nutno dodat, že osvětlení nebylo funkční již dlouho dobu před jeho odstraněním. Pilíře jsou obloženy bílým mramorem a jako obklad stěn je jako obvykle použit eloxovaný hliník, mimo běžnou champagne se výlisky za kolejištěm objevují v oranžové a hnědé barvě (obr. 1, 2). Stanice neobsahuje žádná umělecká díla, ve vestibulu se však nachází busty Vladimíra Lista a Bohumila Belady (obr. 4), autorů návrhu pražského metra z roku 1926, od Josefa Kadlčíka a Jana Bartoše. Tyto busty sem byly umístěny až roku 1992.

Obr. 1. Výlisky z eloxovaného hliníku
Obr. 2. Výlisky z eloxovaného hliníku
Obr. 3. Absence původního zabudovaného osvětlení
Obr. 4. J. Kadlčík, J. Bartoš: busty Lista a Belady

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Muzeum A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/MUA/MUA.htm
  3. Muzeum (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_(stanice_metra)
  4. CHAMRA, Svatoslav. Muzeum "A". Stránka geologického pracoviště katedry geotechniky [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/PRAHA.data/Components/muzeum_a.html