CESKY ENGLISH

Staroměstská

Stanice Staroměstská se nachází na Starém Městě v ulici Kaprově, poblíž náměstí Jana Palacha. Je součástí prvního úseku linky A, jenž byl otevřen v roce 1978. Je poslední stanicí tohoto úseku, která se nachází na pravém břehu Vltavy, sousední Malostranská se nachází již za řekou. Staroměstská má jako většina áčkových stanic pouze jeden vestibul.

Architektem této stanice je Lubomír Hanel. Jedná se o stanici raženou a trojlodní. Zatímco na obklad pilířů byl použit bílý mramor, strop a stěny jsou obloženy výlisky z eloxovaného hliníku, typickými pro linku A. Kromě champagne se zde objevuje červená, a to hned ve dvou odstínech (obr. 1, 2). Červený horizontální pruh je v místě názvu stanice atypicky přerušen, podobný prvek můžeme vidět pouze na Můstku. To, že je zmíněný áčkový design unikátní i za hranicemi Československa, dokazuje i fakt, že podle CNN je stanice Staroměstská dvanáctou nejkrásnější stanicí metra na světě. Původní osvětlení nicméně ve stanici v současné době nenalezneme (obr. 2), původní eskalátory byly vyměněny za stříbrné. Ve vestibulu mohli dříve cestující obdivovat kamennou mozaiku od Martina Sladkého s tématikou vítězného února, nazvanou Vítězný únor (obr. 3). Tato mozaika je však zakryta prodejnami a dnes se ve stanici Staroměstská nenachází žádné umělecké dílo.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Nástupiště bez původního osvětlení
Obr. 3. Martin Sladký: Vítězný únor (zdroj: vetrelciavolavky.cz)

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Staroměstská. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/ST/ST.htm
  3. BENÁK, Jiří a Petra ŠKRAŇKOVÁ. Mezi nejkrásnější stanice metra v Evropě patří podle CNN i Staroměstská. iDNES.cz [online]. 9. 2. 2014 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://cestovani.idnes.cz/nejkrasnejsi-stanice-metra-na-svete-db5-/kolem-sveta.aspx?c=A140207_141104_kolem-sveta_skr
  4. KAROUS, Pavel. Vítězný únor. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/vitezny-unor
  5. CHAMRA, Svatoslav. Staroměstská. Stránka geologického pracoviště katedry geotechniky [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/PRAHA.data/Components/staromestska.html