CESKY ENGLISH

Strašnická

Stanice Strašnická se nachází ve Starých Strašnicích. Je součástí třetího úseku linky A, který byl vybudován v roce 1985 jako trať vedoucí do depa Hostivař. Veřejnosti se tento úsek otevřel v roce 1987 právě vybudováním stanice Strašnická. Z důvodu své polohy na křižovatce ulic Starostrašnická a V Olšinách se stanice měla původně jmenovat Starostrašnická, nakonec byl název zkrácen na Strašnická. Stanice má pouze jeden vestibul, který neobsahuje eskalátory a vyúsťuje v nadzemní stavbu, lokalizovanou na křižovatce zmíněných ulic. Původně byla zamýšlena stavba druhého vestibulu, který však nikdy nebyl dostavěn, v důsledku čehož se ve stanici nachází dvě schodiště, z nichž jedno je slepé (obr. 2). Až do zprovoznění stanice Skalka v roce 1990 byla Strašnická konečnou stanicí.

Hloubenou, monolitickou stanici Strašnická projektoval architekt Vlastimil Jakl. Stěny za kolejišti jsou stejně jako u stanice Dejvická (a dříve i u stanice Skalka) obloženy keramickými tvarovkami Hurdis, glazovanými v tmavohnědé barvě (obr. 1), na rozdíl od starých áčkových stanic, obložených eloxovaným hliníkem. Stanice byla otevřena ještě před rokem 1990, nacházelo se v ní tedy umělecké dílo, konkrétně plastická stěna ve vestibulu od Karla Vaňury, která je však v současné době zakryta prostorami obchodů.

Obr. 1. Keramické obložení stanice
Obr. 2. Nikam nevedoucí schodiště

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka A. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Strašnická. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/SR/SR.htm
  3. Před 25 lety se otevřela stanice Strašnická. S tajemnými schody, které nikam nevedou. Metro [online]. 9. 7. 2012 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: http://www.metro.cz/pred-25-lety-se-otevrela-stanice-strasnicka-s-tajemnymi-schody-ktere-nikam-nevedou-ggh-/praha.aspx?c=A120709_114501_co-se-deje_jbs
  4. CHAMRA, Svatoslav. Strašnická. Stránka geologického pracoviště katedry geotechniky [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/PRAHA.data/Components/strasnicka.html