CESKY ENGLISH

Florenc (B)

Florenc je poslední stanicí prvního úseku linky B, vybudovaného v roce 1985, která až do prodloužení metra do Vysočan v roce 1990 fungovala jako konečná. Původní název stanice zněl Sokolovská podle ulice, do níž vyúsťuje její severní vestibul. Současný název stanice označuje území na hranici Nového Města a Karlína, které bylo dříve osídleno obyvateli původem z italské Florencie. Jedná se o stanici přestupní, cestujícím je zde umožněn přestup na linku C, jež na Florenci zastavuje už od roku 1974. Stanice má celkem dva vestibuly – podpovrchový jižní, jenž je propojen pouze se stanicí linky C a vyúsťuje v blízkosti ústředního autobusového nádraží Florenc, a povrchový severní, který se nachází v ulici Sokolovská a je pro obě dvě linky společný.

Architektonické řešení ražené, trojlodní béčkové stanice je dílem Vladimíra Uhlíře. Dominantním prvkem je zde keramické obložení (obr. 1, 3), jež je z hlediska celé linky poměrně atypické, nicméně můžeme je nalézt například i na druhé přestupní stanici této linky Můstek, obě dvě přestupní stanice jsou si tak navzájem velice podobné. Keramika se nachází též ve společném vestibulu, neboť tento byl vytvořen až v souvislosti s výstavbou linky B. Stejně jako na většině stanic starého béčka můžeme i na Florenci pozorovat původní eskalátory (obr. 4).

Přímo ve stanici nebo v povrchovém vestibulu se nenachází žádná umělecká díla, veškeré umělecké realizace byly umístěny na povrchu. Prostoru poblíž vestibulu dominuje vertikální plastika z mědi a oceli, na které jsou umístěny hodiny (obr. 5). Autorem tohoto díla je sochař Rudolf Svoboda. Před budovou Muzea hlavního města Prahy se také nacházely sady Jana Švermy s fontánou, obojí však muselo již v 80. letech ustoupit výstavbě Severojižní magistrály. V souvislosti s umístěním nového vestibulu metra došlo k obnovení tohoto prostoru, Martin Sladký a Jiří Laskavý zde vytvořili plastiky a dvě mozaiky, z nichž jedna sloužila jako součást fontány (obr. 6). Tyto úpravy však již dnes v sadech nenajdeme. Rovněž zde nenacházíme žádné prvky s tématikou bitvy o Sokolovo na rozdíl od stanice linky C, kde se tento motiv v souvislosti s pojmenováním Sokolovské stanice stal dominantním.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Centrální část stanice
Obr. 3. Keramické obklady na sloupech
Obr. 4. Eskalátory
Obr. 5. Rudolf Svoboda: plastika s hodinami
Obr. 6. M. Sladký, J. Laskavý: fontána v sadech Jana Švermy (zdroj: prazskekasny.net)

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Florenc B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/FRB/FRB.htm
  3. KAROUS, Pavel. Radiohodiny. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/radiohodiny
  4. DVOŘÁK, Pavel. Fontána před budovou Muzea hlavního města Prahy - zrušeno. Pražské kašny a fontány [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.prazskekasny.cz/byvala-fontana-pred-budovou-muzea-hlavniho-mesta-prahy/
  5. Florenc. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Florenc