CESKY ENGLISH

Invalidovna

Stanice Invalidovna leží na druhém (chronologicky třetím) úseku linky B. Nalezneme ji ve čtvrti Karlín poblíž stejnojmenného barokního objektu. Původně se stanice měla jmenovat Hakenova podle blízkých Hakenových sadů (dnes Kaizlovy sady). K jejímu otevření však došlo až po převratu v roce 1990, zvolen byl proto politicky neutrálnější název Invalidovna. Stanice má jeden nadzemní vestibul, který se nachází v Sokolovské ulici (obr. 6, 8).

Architektem stanice je Jiří Dušek. Jedná se o stanici raženou a trojlodní, doplněnou o klasické designerské prvky linky B, tedy osvětlení v podobě žlutých „rour“ (obr. 2, 8) a skleněné obkladové desky (obr. 1, 2, 3). Ačkoliv jsou eskalátory stříbrné (obr. 5), dominantní barvou je zde bílá, kterou najdeme na téměř všech površích v kombinaci se žlutou, do níž jsou zbarveny vodorovné pásy za kolejišti a již zmíněné „roury“ (obr. 2).

Stanice měla být původně ideologicky pojata, tento koncept byl však při jejím přejmenování zavržen, což se promítlo i v umělecké výzdobě. Zatímco v období komunismu bylo téma uměleckých děl pevně dané, po revoluci měli již umělci větší volnost a nemuseli se držet konkrétního tématu. Této svobody využila Eva Heřmanská při vytvoření vitráže s názvem Sport (obr. 9), jež se nachází ve vestibulu stanice a odkazuje na neúspěšný plán uspořádat v roce 1980 v blízkosti Invalidovny letní olympijské hry. U stanice se rovněž nacházejí keramické plastiky (obr. 10, 11), jejichž autorkami jsou Lýdie Hladíková, Děvana Mírová a Marie Rychlíková.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Nástupiště
Obr. 3. Centrální loď stanice
Obr. 4. Centrální loď stanice
Obr. 5. Eskalátory
Obr. 6. Vstup do vestibulu
Obr. 7. Tvarovaná stěna vestibulu
Obr. 8. Vestibul
Obr. 9. Eva Heřmanská: Sport
Obr. 10. L. Hladíková, D. Mírová, M. Rychlíková: plastiky
Obr. 11. L. Hladíková, D. Mírová, M. Rychlíková: plastiky

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Invalidovna. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/IN/IN.htm
  3. popisek uměleckého díla Sport ve stanici Invalidovna
  4. LIŠKOVÁ, Renata. Umělecké poklady na sídlišti Invalidovna. Karlín sobě [online]. 30. 3. 2014 [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.karlinsobe.cz/umelecke-poklady-na-sidlisti-invalidovna/