CESKY ENGLISH

Křižíkova

Stanice druhého (chronologicky třetího) provozního úseku trasy B Křižíkova se nachází ve čtvrti Karlín, což byl také její původně zamýšlený název. Stavba stanice byla započata již za komunismu, zprovozněna však byla až v roce 1990, a to pod současným názvem Křižíkova, jenž odkazuje na blízkou ulici. Stanice má jeden nadzemní vestibul (obr. 6), který tvoří jakýsi ostrůvek uprostřed ulice Thámovy, nacházející se mezi křižovatkami s ulicemi Sokolovská a Křižíkova.

Tato stanice, již navrhla architektka Anna Hübschmannová, svým designem připomíná většinu starých stanic na lince B. Je ražená, trojlodní, s typickými pilíři, které jsou stejně jako stěny za kolejišti obloženy skleněnými deskami (obr. 2, 3, 4). Typickou barvou pro stanici Křižíkova je hnědočervená. Ze stanice vede atypická schodištní chodba, která se stáčí do eskalátorového tunelu (obr. 5). Na nástupištích můžeme najít osvětlení v podobě žlutých „rour“, charakteristických pro staré béčko (obr. 2). Žádná další umělecká díla se ve stanici nenacházejí.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Nástupiště
Obr. 3. Centrální loď stanice
Obr. 4. Pilíře
Obr. 5. Vstup do schodištní chodby
Obr. 6. Vstup do vestibulu

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Křižíkova. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KR/KR.htm