CESKY ENGLISH

Můstek (B)

Stanice Můstek se nachází na Novém Městě v oblasti Václavského náměstí. Jedná se o stanici přestupní, z linky B je zde umožněn přestup na linku A. Stanice linky A na Můstku existuje již od roku 1978, zatímco stanice linky B, jež je součástí prvního úseku této linky, zde byla dostavěna až roku 1985. Můstek má hned tři vestibuly. Z prvního je možno vstoupit do linky A v prostřední části Václavského náměstí, druhý je umístěn v oblasti původního středověkého „můstku“ a je také propojen pouze s linkou A. Třetí vestibul se nachází na Jungmannově náměstí a obsluhuje stanici linky B.

Autorem návrhu béčkového Můstku je architekt Jarmil Srpa. Jedná se klasicky o stanici raženou a trojlodní, poměrně atypické je obložení v podobě glazovaných keramických tvarovek (obr. 1, 2, 3). Na lince B, jejíž stanice jsou povětšinou obloženy skleněnými deskami, takovéto stanice najdeme celkem tři – kromě Můstku jde o Florenc (je tedy pravděpodobné, že keramika byla cíleně zvolena pro přestupní stanice) a dále o stanici Českomoravská, která se už nachází na druhém (chronologicky třetím) úseku linky B a jejíž keramické obložení bylo zvoleno z finančních důvodů. Plochy, které nejsou obloženy keramikou, jsou tvořeny typickými ekronovými deskami. Eskalátory mají původní barvu (obr. 4) a mnohé prostory stanice jsou zdobeny osvětlením zabudovaným do žlutých „rour“, jak se těmto objektům přezdívá (obr. 2, 4, 5, 6).

Keramiku nalezneme rovněž v ostatních prostorách stanice, kde byla do zdí umístěna hned dvě umělecká díla. Tím prvním je keramický reliéf od Heleny Samohelové (obr. 7), jenž se nachází v mezipatře mezi eskalátory. Druhé dílo zkrášluje samotný vestibul na Jungmannově náměstí – jedná se o keramickou reliéfní stěnu zvanou Praha (obr. 8, 9, 10). Jak název napovídá, tématem reliéfu je město Praha, z motivů zde převládají významné budovy a krásné ženy. Inspirací pro reliéf byly sochaři Lubomíru Šilarovi, jenž je autorem této realizace, pravěké nástěnné malby. V souvislosti s výstavbou stanice linky B také došlo k úpravám parteru, jejichž autorem je Miroslav Suchý, a k umístění několika dalších prvků, z nichž se mi podařilo dohledat pouze pítko na Jungmannově náměstí od Jiřího Kryštůfka (obr. 12) a pítko před Dětským domem v ulici Na příkopě (obr. 13), jež ztvárnili architekti Karel Fořtl a Miroslav Suchý.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Centrální část stanice
Obr. 3. Keramický obklad sloupu
Obr. 4. Eskalátory s „rourami“
Obr. 5. „Roury“ nad eskalátory
Obr. 6. „Roury“ ve stanici
Obr. 7. Helena Samohelová: reliéf
Obr. 8. Lubomír Šilar: Praha
Obr. 9. Lubomír Šilar: Praha
Obr. 10. Lubomír Šilar: Praha
Obr. 11. Obklad ve vestibulu
Obr. 12. Jiří Kryštůfek: pítko
Obr. 13. K. Fořtl, M. Suchý: pítko

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Můstek B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/MSB/MSB.htm