CESKY ENGLISH

Náměstí Republiky

Obr. 1.
Nápis za kolejištěm
Obr. 2.
Nástupiště
Obr. 3.
Václav Cígler: skleněné čočky
Obr. 4.
Horní pár eskalátorů u Masarykova nádraží
Obr. 5.
Dolní pár eskalátorů u Masarykova nádraží
Obr. 6.
Eskalátory na náměstí Republiky
Obr. 7.
Vestibul na náměstí Republiky
Obr. 8.
Vestibul na náměstí Republiky
Obr. 9.
Václav Cígler: skleněné stély (zdroj: vetrelciavolavky.cz)

Stanice Náměstí Republiky se nachází na prvním úseku linky B mezi přestupními stanicemi Florenc a Můstek. Otevřena byla v roce 1985 pod týmž názvem, který odkazuje na stejnojmenné náměstí na hranici mezi Starým a Novým Městem, pod nímž se stanice nachází. Stanice má dva vestibuly – západní, jenž je situován na zmíněném náměstí a od roku 2007 je propojen s obchodním centrem Palladium, a východní, který na povrch vyúsťuje u Masarykova nádraží.

Tato stanice, kterou navrhli architekti Anna Hübschmannová a Evžen Kyllar, je po vzoru ostatních stanic na lince B ražená a trojlodní. Nalezneme zde typické obklady v podobě skleněných a ekronových desek, zcela unikátní jsou však vypuklé skleněné čočky od Václava Cíglera (obr. 3), jež tvoří vodorovný pás probíhající stěnami za kolejišti (obr. 1, 2). Pás čoček byl původně širší než dnes, mnoho čoček však muselo být odstraněno z důvodu jejich poškození při povodních v roce 2002. Tento design byl ve své době velice futuristický, jeho autor dokonce zamýšlel čočky při příjezdu vlaku naplňovat barevným plynem, což by fungovalo jako jakýsi signál pro cestující.

Dominantními barvami stanice jsou hnědá a zlatá. Tomuto barevnému ladění odpovídala i původní barva eskalátorů. Tato však byla ponechána pouze u jednoho páru eskalátorů u vestibulu u Masarykova nádraží (obr. 4). Druhý pár eskalátorů u Masarykova nádraží (obr. 5) a jediný pár eskalátorů vedoucí do vestibulu na Náměstí Republiky (obr. 6) již byly odstraněny a nahrazeny novými eskalátory, jejichž stříbrná barva nerespektuje původní estetický koncept stanice. Navzdory těmto zásahům se ale povedlo zachovat ostatní prvky v jejich původní barvě (např. sloupky, dveře a zábradlí ve vestibulu na náměstí Republiky) (obr. 7, 8), mimo eskalátorové tunely tedy stále můžeme spatřovat původní kombinaci hnědé a zlaté.

V současné době se ve stanici nenachází žádné umělecké dílo, nepočítáme-li její již zmíněný futuristický design. Ve východním vestibulu se dříve nacházela skleněná mozaika od Jana Grimma, kterou zde už nenajdeme, stejně tak jako unikátní skleněné stély od Václava Cíglera (obr. 9), které zdobily západní vestibul a v souvislosti s propojením stanice s Palladiem byly odstraněny a v pozměněné formě umístěny do jeho kancelářských prostor. Na náměstí byla také při výstavbě metra instalována fontána od Anny Hübschmannové, jež byla stejně jako ostatní umělecká díla na této stanici odstraněna.

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka B. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Náměstí Republiky. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/NR/NR.htm
  3. Náměstí Republiky (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Republiky_(stanice_metra)
  4. BENÁK, Jiří. STAŘÍ MISTŘI: Cigler „hledá člověka“, navrhoval však i obložení metra. iDNES.cz [online]. 12. 2. 2016 [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/stari-mistri-sochar-vytvarnik-sklar-vaclav-cigler-fwz-/vytvarne-umeni.aspx?c=A160208_160615_vytvarne-umeni_jb