CESKY ENGLISH

Budějovická

Stanice Budějovická se nachází na pomezí Michle a Krče, konkrétně u křižovatky ulic Budějovická, Vyskočilova a Olbrachtova. Tento prostor byl až do roku 1983 známý jako Budějovické náměstí, v souvislosti se zahušťováním okolí se však náměstí postupně vytratilo a nyní je toto prostranství bezejmenné. Stanice je součástí prvního úseku linky C, který byl uveden v provoz roku 1974. Vstoupit do ní je možno dvěma vestibuly – východním, jenž vyúsťuje na povrch v pasáži u obchodního domu DBK Budějovická, nebo západním, který je umístěn v Olbrachtově ulici.

Stanici navrhli architekti Břetislav Tomáš a Věra Machoninová. Jedná se o klasickou stanici prvního céčkového úseku, tedy stanici hloubenou, monolitickou, obloženou mramorovými deskami (obr. 1, 2). Jediným uměním je zde v současné době graffiti ve východním vestibulu (obr. 3, 4). Až do roku 2005 se však západní vestibul mohl pyšnit betonovým reliéfem s názvem Lekníny od Arnošta Paderlíka a Břetislava Nováka (obr. 5).

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Mramor na stěnách
Obr. 3. Graffiti u pasáže OC DBK
Obr. 4. Graffiti u pasáže OC DBK
Obr. 5. A. Paderlík, B. Novák: Lekníny (zdroj: vetrelciavolvaky.cz)

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Budějovická. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/BD/BD.htm
  3. Budějovická (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Bjovick%C3%A1_(stanice_metra)
  4. Budějovické náměstí. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%9Bjovick%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
  5. Lekníny. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/lekniny