CESKY ENGLISH

Chodov

Stanici Chodov nalezneme ve stejnojmenné části Jižního Města poblíž Roztylské ulice. Byla otevřena roku 1980 jako součást druhého úseku linky C. Stejně jako všechny ostatní stanice tohoto úseku byla ideologicky pojata, její původní název zněl Budovatelů, a jak tento napovídá, stanice měla vzdávat čest budovatelům pražského metra. Dnes si současné jméno stanice spojujeme spíše s obchodním centrem téhož názvu, jež se rozprostírá přímo nad stanicí. Stanice má pouze jeden vestibul.

Stanice je monolitická a hloubená, její architektonická podoba je dílem Jiřího Duška a Jana Marka. Stejně jako na ostatních stanicích druhého céčka jsou stěny obloženy keramickými tvarovkami (obr. 3). Na zdech za kolejišti jsou tyto vytvarovány do konkávních a konvexních půlválců (obr. 1, 2), což je prvek, jenž najdeme i ve stanici Roztyly, nikoliv však po celé délce. Podlaha je tvořena lipnickou žulou, strop tvoří akustické lamely a kovové doplňky jsou zhotoveny z nerezu. Schodiště je kombinací žuly a mramoru.

U výstupu ze stanice můžeme nalézt bronzovou plastiku s výstižným názvem Budovatel metra (obr. 4), která zde byla zhotovena v souvislosti s tématickým pojetím stanice. Autorem sochy je František Radvan. Dříve se tu také nacházela umělecká instalace Aleny Kroupové v podobě keramických sedaček a fontány (obr. 5). Tuto instalaci však již u stanice nenajdeme.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Tvarovaná keramika za kolejištěm
Obr. 3. Keramické obklady na zdech
Obr. 4. František Radvan: Budovatel metra
Obr. 5. Alena Kroupová: posezení s fontánou (zdroj: vetrelciavolavky.cz)

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Chodov. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/CH/CH.htm
  3. Objekty k posezení. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/objekty-k-posezeni