CESKY ENGLISH

Florenc (C)

Florenc je poslední stanicí prvního úseku linky C, a až do prodloužení céčka do Holešovic tak byla konečnou stanicí. Veřejnosti byla zpřístupněna roku 1974, a to pod jménem Sokolovská, jež vychází z názvu nedaleké ulice, která na rozdíl od stanice své jméno v roce 1990 nezměnila. Samotný název Florenc označuje území na hranici Nového Města a Karlína, které bylo dříve osídleno obyvateli původem z italské Florencie. Jedná se o stanici přestupní, je propojena se stejnojmennou stanicí na lince B, jež zde byla vybudována až v roce 1985. Stanice linky C má dva vestibuly – podpovrchový jižní, který vyúsťuje v blízkosti ústředního autobusového nádraží Florenc, a povrchový severní, který se nachází v ulici Sokolovská a je pro obě dvě linky společný.

Stanice linky C, kterou navrhl architekt Vladimír Uhlíř, je hloubená a monolitická. Můžeme zde pozorovat obklad v podobě mramorových desek (obr. 1, 2), typických pro první úsek této linky. Zatímco jižní vestibul je designován v podobném duchu (obr. 7, 8) a obsahuje umělecké dílo, severní vestibul byl vystavěn až v souvislosti s linkou B, je tedy stejně jako béčková stanice obložen keramikou (obr. 4, 5, 6) a žádné umělecké dílo zde nenajdeme.

Stanice Florenc, dříve zvaná Sokolovská, byla jakousi upomínkou na bitvu o Sokolovo. Tento fakt dodnes dokládá rozměrná kamenná mozaika s názvem Bitva o Sokolovo (obr. 9, 10), jež se nachází v podchodu jižního vestibulu. Jejími autory jsou Oldřich Oplt a Sauro Ballardini.

Obr. 1. Mramorové obložení stanice
Obr. 2. Mramorové obložení stanice
Obr. 3. Obložení místnosti dozorčího stanice
Obr. 4. Keramika v severním vestibulu
Obr. 5. Keramika v severním vestibulu
Obr. 6. Keramika v severním vestibulu
Obr. 7. Obklady v jižním vestibulu
Obr. 8. Obklady v jižním vestibulu
Obr. 9. O. Oplt, S. Ballardini: Bitva o Sokolovo
Obr. 10. O. Oplt, S. Ballardini: Bitva o Sokolovo

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Florenc C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/FRC/FRC.htm
  3. LAUB, Mikuláš. Bitva o Sokolovo. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/bitva-o-sokolovo
  4. Florenc. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Florenc