CESKY ENGLISH

Háje

Stanici metra Háje můžeme nalézt ve stejnojmenné čtvrti, konkrétně na sídlišti zvaném Jižní Město. Je poslední stanicí druhého úseku linky C. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1980, tehdy pod názvem Kosmonautů, a jako konečná stanice linky C působí dodnes. Stanice má dva vestibuly – podzemní západní a povrchový východní, oba dva se nachází v okolí Opatovské ulice.

Stanice je klasicky hloubená a monolitická, nicméně její design se od ostatních stanic situovaných na Jižním Městě zásadně liší. Nenalezneme zde typické keramické obklady, jež můžeme vidět ve stanicích Roztyly, Opatov, Chodov, ale také Vltavská a Nádraží Holešovice. Místo toho jsou stěny obloženy vračanským vápencem, jenž je doplněn o zlatavé konkávní a konvexní desky z eloxovaného hliníku, které se staly dominantním estetickým prvkem linky A. Tyto hliníkové desky na stěnách za kolejišti tvoří jakési šipky, ukazující do obou směrů jízdy (obr. 1). Na stropě se nacházejí akustické lamely, podlahu tvoří liberecká žula a místnost dozorčího stanice je obložena hliníkem. O podobu této atypické stanice se zasloužil architekt Jan Abt.

Obecně vzato byl druhý úsek linky C ideologicky pojat a této koncepci se nevyhnula ani stanice Háje. Jak je z jejího původního názvu patrné, hlavním motivem byli čeští a sovětští kosmonauti. Dominantním uměleckým dílem je kamenná mozaika v západním vestibulu s názvem Kosmonauti (obr. 4), jejímž autorem je Alois Fišárek. Na povrchu poblíž vestibulu můžeme nalézt bronzové sousoší, též nazvané Kosmonauti (obr. 5), které ztvárnil Jan Bartoš. Obě dvě umělecká díla mají vyzdvihovat úlohu československých a sovětských kosmonautů, konkrétně jsou na nich zobrazeni Vladimír Remek a Алексей Губарев (Alexej Gubarev). Háje však nejsou jedinou stanicí, kde se objevuje tématika kosmonautů – na stanici Anděl (dříve Moskevská) se nachází osm bronzových reliéfů, z nichž jeden je zasvěcen právě kosmonautům.

Obr. 1. Stěna za kolejištěm
Obr. 2. Obklad stěny schodiště
Obr. 3. Obklad stěny vestibulu
Obr. 4. Alois Fišárek: Kosmonauti
Obr. 5. Jan Bartoš: Kosmonauti
Obr. 6. Pamětní deska

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Háje. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/HA/HA.htm
  3. HORÁK, Ondřej. Umění v metru. In: um! [internetový pořad]. Stream.cz, 24. 6. 2016. Dostupné z: https://www.stream.cz/um/10011041-umeni-v-metru