CESKY ENGLISH

Hlavní nádraží

Stanice Hlavní nádraží byla vůbec první vybudovanou stanicí v celém pražském metru. Nachází se pod novou odbavovací halou železniční stanice Praha hlavní nádraží. Stanice nemá vestibul, její schodiště vyúsťují ve zmíněné nádražní hale, a přestup mezi metrem a vlaky pozemní železnice je tak velice jednoduchý, naopak tramvajová stanice se v těsné blízkosti nenachází, a proto jsou cestující přestupující z vlaku nuceni použít právě tuto stanici metra.

Původně se o lince C uvažovalo jako o tramvajové trati, která měla být mezi Pankrácí a Hlavním nádražím vedena pod povrchem země. Z tohoto důvodu je hloubená, monolitická stanice Hlavní nádraží velice mělce založena a nástupiště jsou atypicky umístěna na bocích stanice, zatímco koleje se nachází v centrální části. Stanice byla totiž postavena již v roce 1972, její podobu tedy již nešlo upravovat, zatímco ostatní stanice na tomto úseku ještě hotovy nebyly, a proto bylo možno do roku 1974, kdy byl první úsek céčka otevírán, jejich koncepci změnit na klasické hluboké metro. Stanice Hlavní nádraží je stejně jako zbylé stanice na tomto úseku obložena mramorem (obr. 1), umělecká díla zde nenajdeme žádná. Autorem architektonického řešení je Jiří Trnka.

Obr. 1. Nápis na bočním nástupišti

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Hlavní nádraží. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/HN/HN.htm
  3. 40 let pražského metra. In: Studio ČT24 [televizní pořad]. Moderuje Jakub ŽELEZNÝ. ČT24, 8. 5. 2014 20:00. Dostupné též z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000059-40-let-prazskeho-metra/
  4. GEBRIAN, Adam. Gebrian vs. Praha - Hlavní nádraží. In: Gebrian versus [internetový pořad]. Stream.cz, 9. 9. 2012. Dostupné z: https://www.stream.cz/gebrianvs/806435-gebrian-vs-praha-hlavni-nadrazi