CESKY ENGLISH

Muzeum (C)

Stanice Muzeum, zprovozněná roku 1974, se nachází na prvním úseku linky C, konkrétně v horní části Václavského náměstí poblíž budovy Národního muzea, po němž nese svůj název. Jedná se o stanici přestupní, od roku 1978 je zde umožněn přestup na linku A. Pozoruhodné je, že stanice disponuje pouze jedním vestibulem, jenž je společný pro obě dvě linky, na rozdíl od zbylých dvou přestupních stanic, kde jsou vestibuly dva (v případě Florence), či dokonce tři (v případě Můstku).

Tuto stanici, která je stejně jako ostatní céčkové stanice monolitická, navrhoval architekt Jan Špičák. Nalezneme zde typický obklad v podobě mramorových desek (obr. 1, 2). Z důvodu původního konceptu podpovrchové tramvaje je stanice hloubená a mělce založená, nicméně na rozdíl od sousedního Hlavního nádraží už má klasický charakter metra a nemá boční nástupiště. Za zmínku také stojí, že Muzeum se nachází velice blízko zmíněného Hlavního nádraží, jedná se o nejkratší mezistaniční úsek v pražském metru, měřící pouhých 425 m. Stanice neobsahuje žádná umělecká díla, ve společném vestibulu se však u vstupu do stanice linky A nachází busty Vladimíra Lista a Bohumila Belady (obr. 3), autorů návrhu pražského metra z roku 1926, od Josefa Kadlčíka a Jana Bartoše. Tyto busty sem byly umístěny až roku 1992.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Mramorové obložení stanice
Obr. 3. J. Kadlčík, J. Bartoš: busty Lista a Belady

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Muzeum C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/MUC/MUC.htm
  3. REJDAL, Tomáš. Technické údaje pražského metra. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/tech.htm
  4. 40 let pražského metra. In: Studio ČT24 [televizní pořad]. Moderuje Jakub ŽELEZNÝ. ČT24, 8. 5. 2014 20:00. Dostupné též z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000059-40-let-prazskeho-metra/
  5. Muzeum (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_(stanice_metra)
  6. CHAMRA, Svatoslav. Muzeum "A". Stránka geologického pracoviště katedry geotechniky [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/PRAHA.data/Components/muzeum_a.html