CESKY ENGLISH

Nádraží Holešovice

Stanice metra Nádraží Holešovice se nachází na třetím úseku linky C, jenž byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1984. Je lokalizována poblíž vlakové stanice Praha-Holešovice, která zde vyrostla o rok později. Do roku 1990 se nazývala Fučíkova (ačkoliv se původně měla jmenovat Vrbenského), pravděpodobně v souvislosti s umístěním poblíž Výstaviště Praha, jež dříve neslo název Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Až do zprovoznění první části čtvrtého úseku do Ládví sloužila jako konečná pro linku C. Stanice má dva vestibuly – jižní, který je prosklený a nachází se nad povrchem země, a severní, jenž vyúsťuje přímo k odbavovací hale železniční stanice.

Architekty této hloubené, monolitické stanice byli Jiří Dušek a Jan Marek. Vzhled stanice odpovídá klasickému designu stanic na druhém a třetím úseku linky C, zejména se podobá sousední stanici Vltavská. Na zemi se nachází žula, strop je tvořen akustickými dílci a dominantním prvkem jsou zde obklady v podobě naklopených keramických pásů, které jsou uspořádány do shluků oddělených mezerami (obr. 1). Ve vestibulech najdeme též žulu, jižní vestibul je prosklený. Kovové doplňky ve stanici jsou zhotoveny z tombaku (obr. 2).

Jak její dřívější název napovídá, stanice byla zasvěcena idolu komunistického režimu Juliu Fučíkovi. Tento fakt dodnes připomíná jeho kamenný reliéf (obr. 3), naproti kterému je umístěna deska s Fučíkovým citátem (obr. 4). Tento reliéf je umístěn na pilíři jižního vestibulu a ztvárnili jej Stanislav Hanzík a Aleš Vašíček. U stanice také najdeme soubor mramorových plastik s názvem Řeka od Josefa Klimeše (obr. 5).

Obr. 1. Keramické obložení stanice
Obr. 2. Místnost dozorčího stanice
Obr. 3. S. Hanzík, A. Vašíček: reliéf Julia Fučíka
Obr. 4. Fučíkův citát
Obr. 5. Josef Klimeš: Řeka

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Nádraží Holešovice. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/NH/NH.htm
  3. Výstaviště Praha. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstavi%C5%A1t%C4%9B_Praha
  4. Reliéf Julia Fučíka. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/relief-julia-fucika
  5. Řeka. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/reka