CESKY ENGLISH

Opatov

Stanice Opatov se nachází na Jižním Městě, konkrétně na Chodově poblíž sídliště Opatov. Byla zprovozněna v rámci druhého úseku linky C v roce 1980, tehdy nesla poněkud ideologický název Družby. Stanice má pouze jeden vestibul, jenž je situován v blízkosti Chilské ulice.

Tato stanice, kterou navrhli architekti Jiří Navrátil a Michal Flašar, je monolitická a hloubená. Stěny jsou obloženy jugoslávským travertinem a budka dozorčího stanice je tvořena tombakem. Dominantním prvkem jsou zde klasické keramické tvarovky, umístěné na zdech za kolejišti, jež se zde objevují hned ve dvou barvách (obr. 1, 2). Tvarovky tmavšího odstínu zde tvoří jakýsi vlnící se horizontální pás (obr. 3), čímž se tato stanice lehce podobá Roztylům. Pozoruhodným faktem je, že na stropě se nachází výlisky z eloxovaného hliníku (obr. 7), které byly v témž roce masivně použity na lince A. V současné době se na Opatově nenacházejí žádné umělecké realizace.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Keramické tvarovky
Obr. 3. Vlnící se pás tmavých tvarovek
Obr. 4. Keramický obklad na zdi
Obr. 5. Vstup do stanice
Obr. 6. Současný stav okolí stanice
Obr. 7. Hliníkové výlisky, typické pro linku A

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Opatov. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/OP/OP.htm