CESKY ENGLISH

Pankrác

Stanici metra Pankrác, nacházející se na prvním úseku linky C, najdeme na nuselské Pankráci, konkrétně v její části zvané Pankrácká pláň. Otevřena byla v roce 1974 pod původním názvem Mládežnická, k jejímu přejmenování došlo roku 1990. Stanice má jeden vestibul, z něhož lze vystoupit na povrch na vícero místech v okolí křižovatky ulic Na Pankráci a Hvězdova. V současnosti je vestibul propojen s blízkým obchodním domem Arkády Pankrác.

Pankrác je stanicí hloubenou, monolitickou, se sloupy tvaru kvádru na nástupišti (obr. 2, 3), architektonické řešení je dílem Zdeňka Štolfy. Stěny za kolejišti jsou jako u ostatních stanic na tomto úseku obloženy světlým a tmavým mramorem (obr. 1). Vestibul je se stanicí propojen poněkud atypicky dvěma páry eskalátorů, které se setkávají ve vestibulu. Díky tomuto uspořádání je ve vestibulu nutno rozlišovat vchod a východ, i když už v pražském metru turnikety nenajdeme. Ve vestibulu můžeme rovněž pozorovat vitráž od Benjamina Hejlka a Vladimíra Buranta (obr. 6, 7, 8), která je však dnes poničená a díky komerční náplni vestibulu naprosto přehlédnutelná.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Centrální část stanice
Obr. 3. Obložení sloupů
Obr. 4. Obložení podchodu
Obr. 5. Dveře v podchodu
Obr. 6. B. Hejlek, V. Burant: vitráž
Obr. 7. B. Hejlek, V. Burant: vitráž
Obr. 8. B. Hejlek, V. Burant: vitráž

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Pankrác. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/PN/PN.htm