CESKY ENGLISH

Pražského povstání

Stanici Pražského povstání, jež je součástí prvního úseku linky C, najdeme v části Nuslí Pankrác, poblíž náměstí Hrdinů a ulice Na Pankráci. Mezi zamýšlené názvy stanice patřily Náměstí Hrdinů a 5. května, nakonec byl zvolen název Pražského povstání. Nicméně žádný geografický objekt tohoto jména v okolí nenajdeme, jedná se tedy o čistě ideologický název, který nebyl v roce 1990 odstraněn, neboť pražské povstání není až tak úzce spjato s komunistickým režimem. Stanice byla zprovozněna roku 1974 a má pouze jeden vestibul.

Stejně jako ostatní stanice na této lince je Pražské povstání stanicí hloubenou a monolitickou. Obklad je jako obvykle řešen mramorovými deskami v bílé a šedé barvě (obr. 1), přičemž šedý mramor je zajímavě tvarován (obr. 2). Architektonické pojetí stanice je dílem Vladimíra Uhlíře. V interiéru se umělecká díla nenachází, nicméně u výstupu k budově Centrotexu můžeme nalézt kamennou plastiku s názvem Barikáda – květen 1945 od Stanislava Hanzíka (obr. 3). Úzkou vazbu mezi stanicí metra a podnikem Centrotex dokládá také deska s jeho logem, umístěná v podchodu stanice (obr. 4).

Obr. 1. Mramorové obklady za kolejištěm
Obr. 2. Tvarování šedého mramoru
Obr. 3. Stanislav Hanzík: Barikáda – květen 1945
Obr. 4. Deska s logem Centrotexu

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Pražského povstání. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/PP/PP.htm