CESKY ENGLISH

Roztyly

Stanice Roztyly se nachází na Jižním Městě na území někdejších Horních Roztyl. Jedná se o první stanici druhého úseku linky C. Veřejnosti byla poprvé zpřístupněna roku 1980, tehdy ještě pod názvem Primátora Vacka. Stanice má pouze jeden vestibul, z něhož je možno vystoupit u autobusového terminálu v Tomíčkově ulici.

Stejně jako ostatní stanice na Jižním Městě je i stanice Roztyly, navržená Vladimírem Uhlířem a Danielou Markovou-Dolejšovou, monolitická a hloubená. Můžeme zde pozorovat typický design v podobě keramických tvarovek, jež obkládají stěny stanice (obr. 1, 4) a někdy jsou vytvarovány do konkávních a konvexních půlválců, které tvoří obrazce na zdech za kolejišti (obr. 2, 3). Podobný prvek můžeme nalézt ve stanici Chodov. Strop tvoří akustické lamely, podlaha je z liberecké žuly a kovové doplňky jsou vyrobeny z tombaku. Ve stanici se v současné době nenachází žádné umělecké dílo, busta prvního komunistického primátora Prahy Václava Vacka, jejíž autorem byl Miloš Zeta, byla již ze stanice odstraněna.

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Keramické obložení stanice
Obr. 3. Keramické obložení stanice
Obr. 4. Keramické obložení stanice

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Roztyly. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/RO/RO.htm
  3. ŠVEC, Pavel. Lenin je stále s námi. Skrývá se i za trafikou v pražském metru. iDNES.cz [online]. 20. 11. 2011 [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/lenin-je-stale-s-nami-skryva-se-i-za-trafikou-v-prazskem-metru-ptl-/domaci.aspx?c=A111119_1687499_praha-zpravy_mav