CESKY ENGLISH

Vltavská

Vltavská je jednou ze dvou stanic ležících na třetím úseku linky C, jenž byl zprovozněn roku 1984. Nachází se na poněkud bizarním prostranství u Bubenského nábřeží poblíž řeky Vltavy ve čtvrti Holešovice. Poblíž stanice byla dříve lokalizována budova dopravního podniku, v důsledku čehož se Vltavská měla původně jmenovat Dopraváků. Zajímavé je, že název stanice Vltavská, který pravděpodobně odpovídá její poloze poblíž Vltavy, neodpovídá umístění ulice Vltavské, již najdeme na Smíchově. Stanice disponuje jedním vestibulem, který vyúsťuje na povrch na jediném místě u stejnojmenné tramvajové zastávky, v těsné blízkosti se však nenachází žádná zástavba. Bizarnost jejího umístění ještě umocňuje přítomnost Severojižní magistrály, jež obkličuje okolí stanice.

Podoba Vltavské je dílem architektů Vladimíra Uhlíře a Jiřího Navrátila. Stanice je hloubená, byť jde o stanici poměrně hlubokou, a stejně jako ostatní céčkové stanice je monolitická. Materiály jsou totožné s těmi na Nádraží Holešovice – na podlaze se nachází žula, strop je z akustických lamel a za kolejištěm můžeme vidět obklady v podobě svislých keramických pásů (obr. 1, 2). Kovové doplňky, jako například původní místnost dozorčího stanice, jsou zhotoveny z tombaku. Podzemní část vestibulu je obložena keramikou, jejíž zajímavé tvarování je dílem Vladimíra Dolejše (obr. 3), a nadzemní část vestibulu je betonová.

Naprosto nelogické umístění stanice mimo zástavbu zároveň zapřičiňuje její výjimečný charakter. Prostředí kolem stanice je poněkud zanedbávané, v důsledku čehož dochází k překrývání okolních povrchů graffiti, a hranice mezi původním uměním z 80. let a tím současným se tak dokonale stírá (obr. 10, 11). Ze starého umění můžeme jmenovat kruhovou vitráž Vltava od Jana Fišery a Václava Zajíce (obr. 4), která je dnes zvenčí zakryta moderní malbou (obr. 5), a keramickou fontánu Faun a Vltava od Miroslava a Olgy Hudečkových (obr. 6).

Obr. 1. Nápis za kolejištěm
Obr. 2. Keramické obložení stanice
Obr. 3. Vladimír Dolejš: keramická stěna ve vestibulu
Obr. 4. J. Fišera, V. Zajíc: Vltava
Obr. 5. Malba na vnější stěně vestibulu
Obr. 6. M. Hudeček, O. Hudečková: Faun a Vltava
Obr. 7. Zajímavé dřevěné prvky
Obr. 8. Zajímavé dřevěné prvky
Obr. 9. Zajímavé dřevěné prvky
Obr. 10. Graffiti v okolí stanice
Obr. 11. Graffiti v okolí stanice

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Vltavská. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/VL/VL.htm
  3. Vltavská (stanice metra). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltavsk%C3%A1_(stanice_metra)
  4. Vltava. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/vltava-2
  5. DVOŘÁK, Pavel. Fontána s plastikami Fauna a Vltavy. Pražské kašny a fontány [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.prazskekasny.cz/fontana-s-plastikami-fauna-a-vltavy/