CESKY ENGLISH

Vyšehrad

Stanice prvního úseku linky C Vyšehrad se nachází v Nuslích, konkrétně na Pankráci nedaleko Vyšehradu, velice blízko Nuselského mostu. Právě z důvodu této blízkosti se stanice původně měla jmenovat Nuselský most, protože ten však s ohledem na politickou situaci nakonec získal název most Klementa Gottwalda, byla stanice při svém otevření v roce 1974 pojmenována Gottwaldova a v roce 1990 konečně Vyšehrad.

Monolitická stanice Vyšehrad je v porovnání s jednotným designem prvního céčka naprosto atypická, neboť se nachází nad povrchem země (obr. 1). Hlavním estetickým prvkem zde nejsou klasické mramorové desky, které zde přítomny jsou, nýbrž výhledy na panorama Prahy (obr. 2, 3), jež umožňují prosklené stěny u obou nástupišť, která jsou rovněž atypicky boční. Každé nástupiště má svůj vlastní povrchový vestibul, přestup mezi nástupišti je umožněn pomocí podchodu uvnitř stanice (obr. 4). Stanici navrhl architekt Stanislav Hubička a tvarování jejích vnějších stěn je dílem sochaře Stanislava Kolíbala (obr. 5).

Obr. 1. Nadzemní stanice Vyšehrad
Obr. 2. Výhled ze stanice
Obr. 3. Výhled ze stanice
Obr. 4. Obklad v podchodu
Obr. 5. Stanislav Kolíbal: vnějšek stanice

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Linka C. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
  2. REJDAL, Tomáš. Vyšehrad. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/VY/VY.htm
  3. Nuselský most. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nuselsk%C3%BD_most