CESKY ENGLISH

Linka A


Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Stanice obložené eloxovaným hliníkem

Linka A je chronologicky druhou linkou pražského metra. V současné době se skládá ze čtyř úseků. První úsek, otevřený v roce 1978, propojuje stanice Dejvická a Náměstí Míru, druhý úsek z roku 1980 sahá od Náměstí Míru po stanici Želivského, třetí úsek z roku 1985 spojuje Želivského s depem v Hostivaři (stanice Strašnická, Skalka a Depo Hostivař byly přistavěny později) a poslední, pátý (chronologicky však čtvrtý) úsek v roce 2015 prodloužil áčko z Dejvické až do stanice Nemocnice Motol.

Stanice na této lince vybudované před rokem 1985 mají téměř identickou vizuální kulturu. Jedná se o stanice ražené, trojlodní a charakteristickým prvkem těchto stanic jsou výlisky z eloxovaného hliníku, jejichž autorem je architekt Jaroslav Otruba. Podle nápadu Jiřího Rathouského byla pro každou stanici vybrána jedna charakteristická barva, kterou můžeme vidět v podobě horizontálního pruhu za kolejišti a často také na stropě. V některých případech má tato barva více odstínů, aby vznikl přirozený přechod mezi dominantní barvou stanice a barvou champagne, která je použita ve všech stanicích a vizuálně sjednocuje celou linku. Zmíněné použití více odstínů můžeme pozorovat především na prvním úseku linky. Atypické řešení obkladu se vyskytuje ve stanicích Můstek a Staroměstská, kde je horizontální pruh několikrát přerušen vertikálními pruhy v barvě champagne. Ve všech stanicích je na stěnách za kolejišti je navíc hliník vytvarován do konkávních a konvexních tvarů s výjimkou stanice Želivského, kde jsou všechny hliníkové výlisky ploché.

Původní eskalátorový tunel na Želivského

Dalším zajímavým prvkem áčkových stanic je poněkud tlumené zabudované osvětlení, které má spolu s výrazně zbarvenými hliníkovými výlisky a jejich konkávně-konvexní strukturou navozovat tajuplnou, až magickou atmosféru středověkých sklepení. Společným motivem celé linky A je totiž téma středověku a výzdoba stanic má cestujícímu připomenout, že se nachází pod středověkým městem s bohatou historií. Z estetického hlediska jsou tak stanice velice vkusně pojaty, dokonce i eskalátorové tunely byly původně obloženy hliníkovými lamelami v typické barvě champagne a samotné eskalátory sovětské výroby byly laděny do dominantní barvy stanice.

Tento estetický koncept, byť dodržen na téměř všech stanicích, je však v současnosti narušován, neboť původní zabudované osvětlení bylo z většiny stanic odstraněno (vyjma stanic Flora a Želivského) a v souvislosti s rekonstrukcemi eskalátorových tunelů jsou hliníkové lamely odstraňovány a nové eskalátory mají již univerzální stříbrnou barvu, která nerespektuje stylizaci jednotlivých stanic. Výjimkou jsou stanice Flora, Želivského a Jiřího z Poděbrad, kde stále nalézáme původní eskalátory i hliníkové lamely. Za nejautentičtější stanici na této lince můžeme prohlásit stanici Želivského, která je naprosto nedotčena rekonstrukcemi, a proto obsahuje všechny původní prvky: osvětlení ve stanici, původní eskalátory, hliníkové lamely v eskalátorovém tunelu, a dokonce i původní osvětlení nad eskalátory, které již bylo ze všech ostatních stanic odstraněno.

Umělecké a tématické pojetí stanic bylo velice šťastně zvoleno, neboť díky orientaci na středověký koncept namísto konceptu komunistického se umění na lince A dochovalo v téměř původním stavu. Středověkou tématiku tak můžeme dodnes vidět ve skoro všech stanicích a názvy jednotlivých stanic také nebylo potřeba měnit, neboť se jich komunistická ideologie vůbec nedotkla. Jedinou výjimkou je stanice Leninova (dnešní Dejvická), která v systému „hliníkových“ stanic figuruje jako naprostá anomálie.

Stanice Dejvická, obložená keramikou

Na lince A se nicméně nacházela i umělecká díla, která byla v souvislosti s komercializací vestibulů a potlačováním komunistické ideologie odstraněna. Jedná se například o naprosto unikátní světelný objekt od Václava Cíglera, jenž se nacházel ve vestibulu stanice Náměstí Míru a měnil intenzitu osvětlení podle počtu lidí ve vestibulu, bronzovou plastiku Lenina ve stanici Dejvická nebo mozaiku s tématikou Vítězného února na Staroměstské. O tom, že bylo při odstraňování a zakrývání uměleckých děl upřednostněno komerční využití stanic před pouhou redukcí komunistické ideologie, svědčí například fakt, že ve stanici Hradčanská došlo k nahrazení reliéfu zobrazujícího korunovaci krále Vratislava za obchody, zatímco reliéfů připomínajících bolševickou revoluci a nápisu „Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu“ se odstraňování nedotklo.

Kromě zmíněných stanic obložených hliníkovými výlisky rovněž na starém áčku najdeme stanice Skalka, Strašnická a Dejvická, které byly pojaty jako hloubené monolitické stanice, obložené glazovanými keramickými tvarovkami. Stanice Dejvická je také zajímavá tím, že společně s Můstkem patří mezi jediné dvě stanice linky A, jež mají více než jeden vestibul. Poslední „starou“ stanicí na lince A je Skalka, která je stále umělecky pojata a můžeme v ní nalézt hned dvě umělecká díla. Za Skalkou už najdeme pouze stanici Depo Hostivař. Na opačném konci došlo v roce 2015 k prodloužení do Motola, tyto stanice už však nevykazují velké estetické kvality a neobsahují jediné umělecké dílo.

V následujících dvou tabulkách naleznete seznam uměleckých děl na lince A, v případě odstraněných či znepřístupněných děl se však jedná pouze o příkladný výčet, neboť nebylo možné utvořit kompletní seznam takovýchto děl.

Zachovalá umělecká díla

Stanice Název díla Typ díla Autor
Depo Hostivař
(původně Flora)
Rodina bronzové sousoší ak. soch. Vladimír Navrátil,
ak. soch. Bohumil Teplý
Skalka Přírodní motivy mozaika ak. mal. Jan Grimm
Skalka (fontána) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. fontána ak. soch. Martin Zet
Želivského Husitství bronzový reliéf nár. umělec Jan Simota
Želivského Jan Želivský a jeho doba mozaika ak. mal. Jiřina Adamcová
Želivského Kalich fontána ak. soch. František Pašek
Flora Rostlinné motivy keramické reliéfy ak. soch. Petr Svoboda
Jiřího z Poděbrad Jiří z Poděbrad kamenný reliéf ak. soch. Jiří Dušek
Jiřího z Poděbrad (husitství) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. keramické reliéfy ak. soch. Lubomír Šilar
Jiřího z Poděbrad Sjednocená Evropa fontána ak. soch. Petr Šedivý
Náměstí Míru Alegorie míru bronzová plastika ak. soch. Jan Kryštůfek
Muzeum (busty Lista a Belady) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. busty ak. soch. Josef Kadlčík
ak. soch. Jan Bartoš
Můstek Můstek archeologický nález
Můstek Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. nástěnné plastiky Ladislav Dydek,
František Bílek
Můstek (panely A, B, C) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. hliníkové panely Josef Buňka
Malostranská (fontána) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. fontána ing. arch. Zdeněk Drobný,
Ladislav Jiránek
Malostranská (pítko) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. pítko ak. soch. Miroslav Vystrčil
Malostranská (mříž ve vstupu) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kovová mříž ak. soch. Jan Smrž
Malostranská (mříž do zahrady) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kovová mříž ak. soch. Vojtěch Kobylka,
Eduard Řepka
Malostranská (mříž na Valdštejnské jízdárně) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kovová mříž dílna Jaromíra Brudhause
Malostranská (mříže v zahradě) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kovové mříže ak. soch. Zbyněk Runczik
Malostranská (barokní sochy) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kopie plastik A. Brauna, M. B. Brauna
Malostranská (nárožní patník) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. patník doc. ak. soch. Lubomír Růžička
Hradčanská (ruce) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kamenné reliéfy ak. soch. Slavoj Nejdl
Hradčanská (státní znak) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kamenný reliéf ak. soch. Slavoj Nejdl
Hradčanská (nápis) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kamenný reliéf ak. soch. Slavoj Nejdl
Hradčanská (koruna) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kamenný reliéf Jiří Prádler
Dejvická Plameny revoluce mozaika ak. mal. Martin Sladký

Odstraněná či nepřístupná umělecká díla

Stanice Název díla Typ díla Autor
Strašnická Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. skleněný reliéf ak. mal. Karel Vaňura
Náměstí Míru (světlený objekt) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. světelný objekt ak. soch. Václav Cígler
Můstek Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. skleněný reliéf ak. soch. Stanislav Kostka
Staroměstská Vítězný únor mozaika ak. mal. Martin Sladký
Hradčanská (korunovace Vratislava) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. kamenný reliéf ak. soch. Slavoj Nejdl
Dejvická (rudý prapor) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. skleněný reliéf Vilém Veselý,
Pavel Werner,
Josef Kochrda
Dejvická (Lenin) Dílo nemá oficiální název nebo je název neznámý. bronzový reliéf Vendelín Zdrůbecký,
ing. arch. Milan Míšek
Dejvická Dynamika revoluce mozaika ak. mal. Martin Sladký

Zdroje:

  1. REJDAL, Tomáš. Metroweb.cz [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/
  2. A (linka metra v Praze). In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/A_(linka_metra_v_Praze)
  3. LAUB, Mikuláš. Světelný objekt. Vetřelci a volavky [online]. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/svetelny-objekt
  4. HORÁK, Ondřej. Umění v metru. In: um! [internetový pořad]. Stream.cz, 24. 6. 2016. Dostupné z: https://www.stream.cz/um/10011041-umeni-v-metru

  5. Zdroje informací o uměleckých dílech jsou uvedeny na stránkách pojednávajících o jednotlivých stanicích.